Inschrijving voor de Dag van de Ambachten 2017

Om mee te doen aan de Dag van de Ambachten, moet u voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 1. Beschikken over een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnummer) en er regelmatig ingeschreven zijn voor de uitoefening van een of meer ambachtelijke activiteit(en).
 2. U bent een “zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de herstelling, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie en creatie.”

  Om deze eerste 2 punten te verifiëren, nodigen wij u uit om volgend document te downloaden. Dit document legt uit in hoeverre u aan alle voorwaarden voldoet voor uw deelname aan de Dag van de Ambachten 2017.

  lijst NACE codes

  N.B.: Als u meedeed aan de editie 2016 werd uw dossier al gecontroleerd. U kunt zich vanaf nu opnieuw inschrijven.

 3. Niet meer dan 20 mensen in dienst hebben.
 4. Uw werk niet op industriële wijze organiseren.

Opgelet

Om u voor de editie 2017 van de Dag van de Ambachten te kunnen inschrijven moet u nog niet de door de Commissie “Ambachtslieden” van de FOD Economie toegekende wettelijke erkenning als ambachtsman hebben gekregen (zie logo “erkend ambacht”).

Vanaf 2018 kunnen echter alleen de ambachtslieden die deze erkenning verwierven,werd toegekend deelnemen aan de Dag van de Ambachten.
Om de hoedanigheid van ambachtsman te krijgen moet u een aanvraag indienen bij de Commissie “Ambachtslieden” van de FOD Economie. Deze procedure is eenvoudig en volledig gratis. Alle inlichtingen betreffende deze erkenning als ambachtsman vindt u op de website van de FOD Economie. Dien dus snel uw aanvraag voor wettelijke erkenning in als u verder wenst deel te nemen aan de toekomstige edities van de Dag van de Ambachten!

Door deel te nemen aan de Dag van de Ambachten 2017 verbindt u zich ertoe:

 1. uw ambachtelijke activiteit uit te oefenen in een atelier of op een plaats die toegankelijk is voor bezoekers;
 2. de deuren van uw atelier open te zetten voor de bezoekers op zondag 26 november 2017;
 3. uw bezoekers een demonstratie of een rondleiding aan te bieden.

U kunt ook met andere ambachtslieden een groep vormen om de bezoekers op een gemeenschappelijk plaats te ontvangen: bij een ambachtsman, in een museum, een salon of op een kerstmarkt! … Maar jullie moeten allemaal een demonstratie of een animatie ter plaatse aanbieden. Uw deelname in het kader van de Dag van de Ambachten mag niet beperkt zijn tot een stand voor de verkoop van uw producten. Bovendien moet de toegang voor de bezoekers gratis zijn.

Tot slot vragen wij u ook om u te verbinden om:

 1. het deelnemingsdossier behoorlijk in te vullen, en enkele leuke teksten te schrijven om uw bedrijf en de activiteit die u op 26 november 2017 aanbiedt, voor te stellen;
 2. het evenement te promoten in uw omgeving (aankondiging op uw website, verspreiding van folders in uw atelier/winkel …), met het promotiemateriaal dat u krijgt;
 3. een beoordelingsformulier in te vullen na het evenement.

Daarnaast geeft u, als deelnemer aan het evenement, de toestemming om informatie uit uw deelnemingsdossier te gebruiken en te publiceren op verschillende communicatiemiddelen van de Dag van de Ambachten 2017 en aanvaardt u om van het organiserende team e-mails te ontvangen over de Dag.

Ik heb aan de Dag van de Ambachten 2016 deelgenomen

Ik heb niet aan de Dag van de Ambachten 2016 deelgenomen