Inschrijving voor de Dag van de Ambachten 2019

Beste ambachtsman,
Beste ambachtsvrouw,

U wilt uw vak kenbaar maken aan het brede publiek en daarom wilt u deelnemen aan de volgende editie van de Dag van de Ambachten, zondag 17 november 2019. Met uw deelname aan de Dag van de Ambachten sluit u zich aan bij een evenement op nationale schaal, dat helemaal gratis is en ruim weerklank krijgt in de media. Niet alleen werkt u zo mee aan de promotie van de ambachtensector en brengt u uw passie over op het publiek, maar deze dag biedt u ook de kans om uw eigen werk in de schijnwerpers te plaatsen.

Wie kan inschrijven?

Om deel te nemen aan de Dag van de Ambachten moet u beschikken over de wettelijke erkenning van de hoedanigheid van ambachtsman, toegekend door de Commissie Ambachtslieden of de Raad Ambachtslieden van de FOD Economie (zie logo "erkend ambachtsman"), en in dit verband opgenomen zijn in het Register van ambachtslieden dat gepubliceerd is op de website van de FOD Economie.

Om de hoedanigheid van ambachtsman te krijgen moet u een aanvraag indienen bij de Commissie “Ambachtslieden” van de FOD Economie. Deze procedure is eenvoudig en volledig gratis. Alle inlichtingen betreffende deze erkenning als ambachtsman vindt u op de website van de FOD Economie via deambachten.be.

Alvorens het inschrijvingsformulier in te vullen

Door deel te nemen aan de Dag van de Ambachten 2019 verbindt u zich ertoe:

  1. uw ambachtelijke activiteit uit te oefenen in een atelier of op een plaats die toegankelijk is voor bezoekers;
  2. de deuren van uw atelier open te zetten voor de bezoekers op zondag 17 november 2017;
  3. uw bezoekers een demonstratie of een rondleiding aan te bieden;
  4. het deelnemingsdossier behoorlijk invullen, en enkele leuke teksten schrijven om uw bedrijf en de activiteit die u op 17 november 2019 aanbiedt, voor te stellen;
  5. het evenement promoten in uw omgeving (aankondiging op uw website, verspreiding van folders in uw atelier/ winkel…), met het promotiemateriaal dat u krijgt;
  6. een evaluatieformulier in vullen na de Dag.

U kunt ook met andere ambachtslieden een groep vormen om uw bezoekers op een gemeenschappelijk plaats te ontvangen: bij een ambachtsman, in een museum, een salon of op een kerstmarkt! … Maar jullie moeten allemaal een demonstratie of een animatie ter plaatse aanbieden. Uw deelname in het kader van de Dag van de Ambachten mag niet beperkt zijn tot een stand voor de verkoop van uw producten. Bovendien moet de toegang voor de bezoekers gratis zijn.

U geeft uw toestemming aan de organisatoren van de Dag van de Ambachten om uw gegevens en foto’s te gebruiken voor de doeleinden die hieronder vermeld zijn:

Ik heb aan de Dag van de Ambachten 2018 deelgenomen

Ik heb niet aan de Dag van de Ambachten 2018 deelgenomen
* Verplicht veld


De FOD Economie neemt de bescherming van de privacy ernstig. Meer informatie hierover vindt op op onze site, via https://economie.fgov.be/nl/vertrouwelijkheidsverklaring.

Wij staan te uwer beschikking voor al uw vragen.
Het team van de "Dag van de Ambachten"
Tel. : 0800 120 33 - info@dagvandeambachten.be