Beste ambachtsman,
Beste ambachtsvrouw,

U wilt uw vak kenbaar maken aan het brede publiek en daarom wilt u deelnemen aan de volgende editie van de Dag van de Ambachten, zondag 21 november 2021. Met uw deelname aan de Dag van de Ambachten sluit u zich aan bij een evenement op nationale schaal, dat helemaal gratis is en een ruime weerklank krijgt in de media. Niet alleen werkt u zo mee aan de promotie van de ambachtensector en brengt u uw passie over op het publiek, maar deze dag biedt u ook de kans om uw eigen werk in de schijnwerpers te plaatsen.

Wie kan inschrijven?

Om deel te nemen aan de Dag van de Ambachten moet u:

Om erkend te worden als ambachtsman of –vrouw dient u een aanvraag in bij de commissie Ambachtslieden van de FOD Economie. Die procedure is eenvoudig en volledig gratis. Alle informatie over de erkenning als ambachtsman vindt u op de website van de FOD Economie. 

Alvorens het inschrijvingsformulier in te vullen

Door deel te nemen aan de Dag van de Ambachten 2021 verbindt u zich ertoe:

  1. uw ambachtelijke activiteit uit te oefenen in een atelier of op een plaats die toegankelijk is voor bezoekers;
  2. de deuren van uw atelier open te zetten voor de bezoekers op zondag 21 november 2021;
  3. uw bezoekers een demonstratie of een rondleiding aan te bieden;
  4. het deelnemingsdossier behoorlijk in te vullen, en enkele leuke teksten te schrijven om uw bedrijf en de activiteit die u op 21 november 2021 aanbiedt, voor te stellen;
  5. het evenement te promoten in uw omgeving (aankondiging op uw website, verspreiding van folders in uw atelier/ winkel…), met het promotiemateriaal dat u krijgt;
  6. de maatregelen tegen het coronavirus op te volgen.

U kunt ook met andere ambachtslieden een groep vormen om uw bezoekers op een gemeenschappelijke plaats te ontvangen: bij een ambachtsman, in een museum, een salon of op een kerstmarkt! … Maar u moet allemaal een demonstratie of een animatie ter plaatse aanbieden. Uw deelname in het kader van de Dag van de Ambachten mag niet beperkt zijn tot een stand voor de verkoop van uw producten. Bovendien moet de toegang voor de bezoekers gratis zijn.

U geeft uw toestemming aan de organisatoren van de Dag van de Ambachten om uw gegevens en foto’s te gebruiken voor de doeleinden die hieronder vermeld zijn:

Ik schreef me in voor de Dag van de Ambachten 2020 en/of de Maand van de Ambachten 2020
Ik schreef me niet in voor de Dag van de Ambachten 2020 en/of de Maand van de Ambachten 2020

* Verplicht veld


De FOD Economie neemt de bescherming van de privacy ernstig. Meer informatie hierover vindt op op onze site, via https://economie.fgov.be/nl/vertrouwelijkheidsverklaring.

Wij staan te uwer beschikking voor al uw vragen.
Het team van de "Dag van de Ambachten"
Tel. : 0800 120 33 - info@dagvandeambachten.be