Volgens de experten moeten we nog enige tijd met het coronavirus leven. We moeten dus verder maatregelen treffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken en een nieuwe coronagolf te vermijden.

In het kader van uw deelname aan de editie 2021 van de Dag van de Ambachten zit u heel waarschijnlijk met talrijke vragen over de te nemen maatregelen om uw bezoekers in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen.

Om een gemakkelijke toegang voor het publiek tijdens de Dag van de Ambachten mogelijk te maken, moet u misschien de praktische organisatie van deze dag ten opzichte van vorige edities herzien.

De regelgeving vereist:

  • het verplicht dragen van een mondmasker in voor het publiek toegankelijke binnenruimten, voor bezoekers en voor uzelf
  • de verstrekking van handhygiëneproducten aan de bezoekers 
  • de toepassing van de nodige hygiënemaatregelen om uw zaak en het gebruikte materiaal regelmatig te ontsmetten
  • een goede verluchting/ventilatie van de lokalen.

Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk sociale afstand tussen groepen mensen wordt gehouden (let wel, we hebben het over groepen mensen tijdens hetzelfde bezoek: gezinnen, koppels, individuen).

Voor degustaties gelden ook de horecavoorschriften in verband met de tafelopstelling (1,5 m tussen de tafels) en de toestemming om het masker af te doen aan tafel.

Hoe zit het met het Covid Safe Ticket?

Het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet verplicht. U kunt het evenwel vragen om deel te nemen aan de activiteiten die u in het kader van de Dag van de Ambachten organiseert, maar dan moet u er duidelijk over gecommuniceerd hebben. Bovendien moet u bezoekers adequaat informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van de Covid Safe Ticket applicatie.

Meer informatie vindt u op de websites van de gewesten:

Praktische gids en affiches uitgegeven door de FOD Economie

Ondanks de redelijk uitzonderlijke context hopen we dit jaar opnieuw op uw massale deelname om uw passie en knowhow met de bezoekers te delen!