Volgens de experten moeten we nog enige tijd met het coronavirus leven. We moeten dus verder maatregelen treffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken en een nieuwe coronagolf te vermijden.

In het kader van uw deelname aan de editie 2021 van de Dag van de Ambachten zit u heel waarschijnlijk met talrijke vragen over de te nemen maatregelen om uw bezoekers in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen.

Om een gemakkelijke toegang voor het publiek tijdens de Dag van de Ambachten mogelijk te maken, moet u misschien de praktische organisatie van deze dag ten opzichte van vorige edities herzien.

Enkele tips...

  • Om een toevloed van bezoekers te vermijden, bepaalt u het beste een maximaal aantal bezoekers in functie van uw beschikbare oppervlakte.
  • Voorzie misschien in een voorinschrijving per tijdspanne, vooral als u geleide bezoeken of workshops organiseert (via uw website, uw Facebook-pagina of per e-mail).
  • Voorzie, indien mogelijk, in een wachtzone voor bezoekers die hun beurt moeten afwachten.
  • Denk er ook aan om eenrichtingsverkeer in te voeren door grondmarkeringen of bewegwijzering aan te brengen.

De te nemen maatregelen moeten geval per geval en naargelang de persoonlijke situatie worden uitgewerkt.

Praktische gids en affiches uitgegeven door de FOD Economie

Ondanks de redelijk uitzonderlijke context hopen we dit jaar opnieuw op uw massale deelname om uw passie en knowhow met de bezoekers te delen!