Deelnemen

Waarom inschrijven?

Met uw deelname aan de Dag van de Ambachten sluit u zich aan bij een evenement op nationale schaal, dat helemaal gratis is en ruim weerklank krijgt in de media. Het groeiende succes blijkt uit een voortdurend stijgend aantal bezoekers. Niet alleen werkt u zo mee aan de promotie van de ambachtensector en brengt u uw passie over op het publiek, maar deze dag biedt u ook de kans om uw werk in de schijnwerpers te zetten.

Deelnemen aan de Dag van de Ambachten biedt u volgende voordelen:

 • Nationale weerklank van het evenement in de media:
  • geschreven pers
  • internet en sociale media
 • Een promotiekit: affiches, folders en een spandoek.
 • Een vermelding op de website van de Dag van de Ambachten 2017 (meer dan 57.000 bezoekers in 2016).
 • Actieve en volledig gratis deelname aan de promotie van de ambachtensector in België.
 • Een groot aantal bezoekers in uw atelier op zondag 26 november 2017: zo krijgt u de kans om uw passie te delen met het publiek.

Inschrijven voor de Dag van de Ambachten

Wie kan inschrijven?

Om deel te nemen aan de Dag van de Ambachten moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnummer) en er regelmatig ingeschreven zijn.
 • Een beroepsactiviteit uitoefenen in ambachtelijke productie, verwerking, herstelling of dienstverlening of een artistieke activiteit uitoefenen die toegelaten is in het kader van de Dag van de Ambachten 2017.
 • Een zelfstandige activiteit uitoefenen, in hoofd- of in bijberoep, als natuurlijke of als rechtspersoon.
 • Van deze activiteit leven, althans deels (een deel van uw inkomsten moet voortkomen uit de verkoop van producten en/of diensten die u zelf maakt of verleent).
 • Niet meer dan 20 mensen in dienst hebben.
 • Uw werk niet op industriële schaal organiseren.

Opgelet

Om u voor de editie 2017 van de Dag van de Ambachten te kunnen inschrijven, moet u nog niet de door de Commissie “Ambachtslieden” van de FOD Economie toegekende wettelijke erkenning als ambachtsman hebben gekregen.

Vanaf 2018 kunnen echter alleen de ambachtslieden die deze erkenning verwierven, deelnemen aan de Dag van de Ambachten.

Om de hoedanigheid van ambachtsman te krijgen moet u een aanvraag indienen bij de Commissie “Ambachtslieden” van de FOD Economie. Deze procedure is eenvoudig en volledig gratis. Alle inlichtingen betreffende deze erkenning als ambachtsman vindt u op de website van de FOD Economie.

Dien dus snel uw aanvraag voor wettelijke erkenning in als u verder wenst deel te nemen aan de toekomstige edities van de Dag van de Ambachten!

Om de eerste 2 punten te verifiëren, nodigen wij u uit om volgend document te downloaden. Dit document legt uit in hoeverre u aan alle voorwaarden voldoet voor uw deelname aan de Dag van de Ambachten 2017.

lijst NACE codes

N.B.: Als u meedeed aan de editie 2016 werd uw dossier al gecontroleerd. U kunt zich vanaf nu opnieuw inschrijven.

Om de bezoekers in de beste omstandigheden te onthalen op de Dag van de Ambachten 2017, moet u ook:

 • uw ambachtelijke activiteit uitoefenen in een atelier of op een plaats die vlot toegankelijk is voor bezoekers;
 • de deuren van uw atelier openen voor bezoekers op zondag 26 november 2017;
 • de bezoekers een demonstratieof een rondleiding aanbieden.

U kunt ook met andere ambachtslieden een groep vormen om de bezoekers op een gemeenschappelijk plaats te ontvangen: bij een ambachtsman, in een museum, een salon of op een kerstmarkt! … Maar jullie moeten allemaal een demonstratie of een animatie ter plaatse aanbieden. Uw deelname in het kader van de Dag van de Ambachten mag niet beperkt zijn tot een stand voor de verkoop van uw producten. Bovendien moet de toegang voor de bezoekers gratis zijn.

De ingeschreven ambachtslieden worden in 17 categorieën opgedeeld:

 • Glas
 • Papier
 • Metaal
 • Steen
 • Hout
 • Keramiek
 • Bloemen en tuinen
 • Textiel, leder en mode
 • Muziek
 • Grafische kunsten
 • Luxeproducten: juwelen, horloges en parfum
 • Diensten aan personen en dieren
 • Voedingsproducten
 • Bouw, herstelling, renovatie
 • Mechaniek: auto’s en fietsen
 • Meubelen en binnenhuisdecoratie
 • Andere

Inschrijven voor de Dag van de Ambachten

Hoe inschrijven?

 1. U vult het inschrijvingsformulier in tegen uiterlijk dinsdag 10 oktober 2017.
  OPGELET! Als u aan de vorige editie deelnam (editie 2016), dan kunt u uw gegevens ophalen en ze gewoon bijwerken. Als u aan een eerdere editie deelgenomen heeft, moet u een nieuw inschrijvingsformulier invullen. Inschrijven en deelnemen aan dit evenement is helemaal gratis. Als u graag een papierversie van het formulier krijgt, neem dan contact met ons op het nummer 0800 120 33 of via e-mail: info@dagvandeambachten.be.
 2. Enkel de kandidaten die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen (zie “Wie kan inschrijven?”) komen in aanmerking voor deelname. De organisatoren hebben het recht om kandidaten te weigeren die niet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.
 3. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan uw kandidatuur wordt gegeven.
  U kunt dan inloggen en krijgt toegang tot alle functies van de website. Zo kunt u onder andere uw gegevens wijzigen (foto’s van uw atelier, van de vorige edities uploaden, enz.).

  In september 2017 kunt u:
  • de communicatiemiddelen downloaden;
  • persoonlijke communicatiemiddelen aanmaken.

  En vanaf 29 oktober 2017 kunt u:
  • al uw contactpersonen uitnodigen om uw atelier te bezoeken;
  • het evaluatieformulier invullen (na de Dag).

Inschrijven voor de Dag van de Ambachten